Bc. Pavlína Šichová

Bakalářská práce

Kriminalistická metodika vyšetřování trestných činů proti životu

Forensic methodology of investigation of crimes against life and health
Anotace:
Hlavním tématem této bakalářské práce je metodika vyšetřování trestných činů proti životu, konkrétně vražd. Tuto bakalářskou práci tvoří dvě části, a to část teoretická a praktická část. Téma této práce je natolik rozsáhlé, že nelze uvést podrobněji celou kriminalistickou metodiku, proto je zaměřena převážně na metodiku vyšetřování vražd. V teoretické části jsou přiblíženy ústřední pojmy tématu a jejich …více
Abstract:
The main topic of this bachelor’s thesis is the methodology of investigating crimes against life, specifically murder. This thesis consists of two parts, theoretical one and case study. The topic of this thesis is so wide that it's impossible to get deeper into the whole criminalistics methodology, therefore it's mainly concentrated on methodology of murder investigation. Theoretical part contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Karel Locker
  • Oponent: JUDr. Petr Rašpl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech