Anna Kapitanová

Bakalářská práce

Daňové a účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku

Daňové a účetní odpisy dlhouhodobého hmotného majetku
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku daňových a účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku podnikatelských subjektů v České republice. Umožňuje získat komplexní přehled o současném stavu legislativní regulace, která se dotýká odpisování dlouhodobého hmotného majetku nejen z účetního, ale také z daňového hlediska. Věnuje se teoretickým definicím základních pojmů, které s odpisováním …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the issue of tax and accounting depreciation of tangible fixed assets of business subjects in the Czech Republic. It enables to obtain comprehensive overview of the current state of a legislative regulation, which affects the long-term depreciation of tangible assets not only from accounting but also from the tax point of view. It is devoted to explain basic theoretical …více
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku daňových a účtovných odpisov dlhodobého hmotného majetku podnikateľských subjektov v Českej republike. Umožňuje získať komplexný prehľad o súčasnom stave legislatívnej regulácie, ktorá sa dotýka odpisovania dlhodobého hmotného majetku nie len z účtovného, ale aj z daňového hľadiska. Venuje sa teoretickým vymedzeniam základných pojmov, ktoré s odpisovaním …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Hálek
  • Oponent: Jaroslava Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/67635