Mgr. Martina Verešová

Diplomová práce

Empatia a jej vzťah k osobnostným dimenziám: Porovnanie študentiek psychológie a študentiek techniky

Empathy and its relationship to dimensions of personality: The comparison of psychology and technology students
Abstract:
The research deals with a comparison of psychology students and technology students and some differences in their empathy and personality dimensions. The paper is based on Baron-Cohen’s empathy theory which assumes that every person has a certain empathy mechanism determining the extension of his or her empathy. The author in his research of cognitive styles of empathizing and systemizing points out …více
Abstract:
Výskum sa zaoberá porovnaním študentiek techniky a psychológie a rozdielov v ich empatii a osobnostných dimenziách. Práca vychádza z teórie empatie Baron-Cohena, ktorý predpokladá, že každý človek má vyvinutý empatický mechanizmus, ktorý určuje, do akej miery je empatický. Jeho výskum kognitívnych štýlov empatizácie a systemizácie naznačuje, že k štúdiu rôznych vedných odborov inklinujú rôzne typy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie