Bc. Tomáš Nováček

Master's thesis

Studium struktury a biofyzikálních vlastností proteinu, který se účastní procesingu pre-mRNA

Structural and biophysical studies of the protein involved in the 3’ processing of pre-mRNA
Abstract:
Celý tento projekt se zabývá terminací transkripce. Hlavní cíl tohoto projektu je určit 3D strukturu CTD interagující domény (CTD) proteinu Pcf11 v komplexu s Nrd1 interagujícím motivem (NIM) proteinu Trf4 s využitím Nukleární Magnetické Resonance (NMR) a softwaru na výpočet struktury. Souběžná měření Fluorescenční Anisotropie (FA) s bodovými mutanty obou proteinů posloužila k odhalení nebo potvrzení …more
Abstract:
The whole project is concerned with transcription termination. The prime goal was to determine the 3D structure of Pcf11p's CTD interaction domain (CID) in a complex with Trf4p's Nrd1 interaction motif (NIM) by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) and structure calculation software. Simultaneous Fluorescence Anisotropy (FA) experiments of point mutants of both binding partners enabled us to show or prove …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Karel Kubíček, PhD.
  • Reader: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Physics / Biophysics