Iveta Babišová

Bakalářská práce

Verejná správa a jej význam pre podnikanie

Public administration and its importance to the business
Abstract:
BABIŠOVÁ, Iveta: Public administration and its importance to the business [Bachelor thesis]. College of Banking in Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of Economics, pricing, social sciences and law. Supervisor: Mgr. Marian Korytiak, Defended: 2015. Pages: 64. The aim of this thesis is to describe the legislative conditions and possibilities of public administration to promote the …více
Abstract:
BABIŠOVÁ, Iveta: Verejná správa a jej význam pre podnikanie [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Marian Korytiak, Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 64. Cieľom tejto bakalárskej práce je popísať legislatívne podmienky a možnosti verejnej správy pre podporu podnikania …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Marian Korytiak
  • Oponent: Ing. Jaroslav Paľa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK