Mgr. Andrea Fialová

Diplomová práce

Podmínky pro uskutečňování RVP ZV ve vzdělávacím oboru tělesná výchova u žáků se zdravotním postižením v procesu inkluze

Conditions for Realizing RVP ZV in Educational Field Physical Education of Pupils with Health Disabilities in the Process of Inclusion
Anotace:
Práce se zaměřuje na zjištění podmínek uskutečňování RVP ZŠ ve vzdělávacím oboru Tělesná výchova u žáků se zdravotním postižením vzdělávaných na běžných ZŠ. Cílem je zjištění, jak je řešena problematika edukace žáků se zdravotním postižením v rámci oboru tělesná výchova, materiální a personální podmínky, bezbariérovost prostředí školy na vybraném vzorku základních škol.
Abstract:
The diploma thesis is aiming on determination of conditions of framework educational program of basic schools in educational programm Physical education of pupils with health disabilities educated in common basic schools. The objective of the thesis is to determine the problematics of pupils education with health disabilities in the framework of field physical education, material and personal conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta