Patricie Bařinková

Bakalářská práce

Analýza procesů týkajících se výrobní zakázky ve společnosti Austin Detonator s.r.o. a návrh opatře-ní pro jejich zkrácení

Analysis of The Processes Relating to The Production Order in Austin Detonator s.r.o. Company and Proposals for shortening these Processes
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je analýza procesů týkajících se výrobní zakázky ve společnosti Austin Detonator s.r.o. a návrhy opatření pro jejich zkrácení. Společnost se zabývá výrobou a distribucí roznětných systémů. V teoretické části je pojednáváno o výrobním systému, o řízení výroby, kde jsou přiblíženy typy řízení výroby, dále pojednává o podnikových procesech, řízení kvality a základních nástrojích …více
Abstract:
The theme of bachelor thesis is analysis of the processes relating to the production order in Austin Detonator s.r.o. company and proposals for shortening these processes. The company deals with production and distribution detonator systems. Theoretical part is dealing with on a production system, production control, where they are introduced the types of production management, discusses the business …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Briš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bařinková, Patricie. Analýza procesů týkajících se výrobní zakázky ve společnosti Austin Detonator s.r.o. a návrh opatře-ní pro jejich zkrácení. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality