Veronika Šobáňová

Diplomová práce

Strukturální nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Structural Unemployment in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Předmětem diplomové práce je posouzení strukturální nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Cílem práce je zjistit, jaký je soulad mezi poptávkovou a nabídkovou stranou trhu práce Moravskoslezského kraje, a zda v letech 2005 až 2013 na tomto trhu práce rostla strukturální nezaměstnanost. Práce je členěna do tří částí. V první části jsou objasněna teoretická východiska strukturální nezaměstnanosti …více
Abstract:
The subject matter of the thesis is to assess the structural unemployment in the Moravian-Silesian region. The aim of the thesis is to find out what the accord between demand and supply side of labour market of Moravian-Silesian region is, and whether a structural unemployment on the labor market in the years 2005 - 2013 was growing. The work is divided into three parts. The theoretical bases of structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Jaromír Gottvald
  • Oponent: Milan Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava