Bc. Iva Dorazínová

Diplomová práce

Manipulace s 3D modely v mobilních aplikacích

Manipulations with 3D Models in Mobile Applications \nl{}
Anotace:
Cílem této práce je prostudovat dostupné frameworky pro manipulaci s 3D modely v prostředí mobilních aplikací. Dále tyto frameworky otestovat a srovnat jejich manipulaci a import objektů. Na základě srovnání vybrat vhodného kandidáta pro implementaci do mobilní aplikace na platformě Android. Výsledkem této práce je ukázková aplikace, která demonstruje práci s 3D modely.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to study the available frameworks for manipulating 3D models in an environment of mobile applications. Furthermore, these frameworks to test and compare the model manipulation and import. Based on comparison to choose a suitable candidate for implementation in mobile applications on the Android platform. The result of this diploma thesis is a sample application that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
Zveřejnit od: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dorazínová, Iva. Manipulace s 3D modely v mobilních aplikacích. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy

Práce na příbuzné téma