Bc. Aneta Nedomová

Master's thesis

Prevence vadného držení těla u leváků a praváků při zrychleném růstu v období puberty a adolescence

Correct posture by left-handed and right-handed children during growth spurt in puberty and adolescence
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématy lateralita a držení těla žáků druhého stupně ZŠ a jejich případnými souvislostmi. Práce je typicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení pojmu lateralita, její vznik, typy, druhy, stupně, diagnostiku a metody hodnocení. Další kapitoly se soustředí na správné a vadné držení těla, držení těla v souvislosti se školním …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topics of laterality and posture of secondary school pupils and their possible connections. The work is typically divided into theoretical and practical part. The theoretical part focuses on the explanation of the concept of laterality, its origin, types, degrees, diagnostics and evaluation methods. The next chapters focus on correct and defective posture, posture …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Petra Švábová, Ph.D

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.