Bc. Jan Krampla

Bachelor's thesis

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu.

New Communication Methodologies as Applies to the Customer Relations’ Process. Communications as a Tool for Development of the Company and as a Part of the Marketing Mix.
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje řízení vztahu se zákazníky ve společnosti Škoda Auto a popisuje nové řešení národních verzí internetových stránek, internetového car configurátoru a nový editační systém pro tvorbu internetových prezentací u dovozců automobilů ŠKODA v Evropě, Indii, jižní Americe a arabských zemích, výstavbu internetových prezentací a jednání se zákazníky v těchto oblastech.
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with Customer Relationship Management in the Škoda Auto company and describes the new solution of national internet presentations, the car configurator and the new content management system intended for composition of internet pages for importers of Škoda automobiles in Europe, India, South America and Arabic countries, designing internet presentations and dealing with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní