Bc. Jan Krampla

Bakalářská práce

Nové metodiky komunikace uplatňované v procesu řízení vztahu se zákazníky. Komunikace jako nástroj rozvoje společnosti a součást marketingového mixu.

New Communication Methodologies as Applies to the Customer Relations’ Process. Communications as a Tool for Development of the Company and as a Part of the Marketing Mix.
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje řízení vztahu se zákazníky ve společnosti Škoda Auto a popisuje nové řešení národních verzí internetových stránek, internetového car configurátoru a nový editační systém pro tvorbu internetových prezentací u dovozců automobilů ŠKODA v Evropě, Indii, jižní Americe a arabských zemích, výstavbu internetových prezentací a jednání se zákazníky v těchto oblastech.
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with Customer Relationship Management in the Škoda Auto company and describes the new solution of national internet presentations, the car configurator and the new content management system intended for composition of internet pages for importers of Škoda automobiles in Europe, India, South America and Arabic countries, designing internet presentations and dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní