Bc. Dana KOTLANOVÁ

Diplomová práce

Základní odborná příprava na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Brně

The basic training course of new recruits of Police of the Czech Republic at the Secondary Police School of Ministry of Interior in Brno
Anotace:
Diplomová práce popisuje, analyzuje a kriticky hodnotí průběh, formy, obsah, cíle, metody a výsledky výuky v základní odborné přípravě nově přijatých policistů s úplným středním nebo s úplným středním odborným vzděláním se zaměřením na výkon funkcí přímé bezpečnostní povahy v rámci služby pořádkové, dopravní a železniční policie na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Brně.
Abstract:
The author of this thesis describes, analyses and critically assesses the process, forms, content, goals, methods and results of the basic training course of new police officers with secondary education or professional training and concentrates on discharge of office of direct security nature within the Order, Traffic and Railway Police service at the Secondary Police School of Ministry of Interior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2008
Identifikátor: 1009139

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOTLANOVÁ, Dana. Základní odborná příprava na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Brně. Brno, 2008. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 03. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.