Bc. Michaela Ceklová

Diplomová práce

Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna

Crisis management at regional level: case study of cooperation in crisis management between Teplárny Brno Špitálka as and Brno
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice krizového managementu na regionální úrovni specificky spolupráci mezi firmou Teplárny Brno a. s. a městem Brnem – Odboru obrany Magistrátu města Brna. Hlavním cílem práce je popsat jak funguje krizový managementem firmy a jak se promítá do celkového fungování Brna. Pro popsání krizového managementu je v práci využit čtyřfázový přístup D. Coppoly.
Abstract:
This thesis deals with the issue of crisis management at the regional level, specifically cooperation between the company Teplárny Brno a. s. and the city of Brno - Department of Defense Brno City Hall. The main objective is to describe the workings of the crisis management of the company and how it translates into the overall functioning of Brno. To describe the crisis management is used a four-step …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií