Theses 

Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna – Bc. Michaela Ceklová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia

Bc. Michaela Ceklová

Diplomová práce

Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna

Crisis management at regional level: case study of cooperation in crisis management between Teplárny Brno Špitálka as and Brno

Anotace: Tato diplomová práce se věnuje problematice krizového managementu na regionální úrovni specificky spolupráci mezi firmou Teplárny Brno a. s. a městem Brnem – Odboru obrany Magistrátu města Brna. Hlavním cílem práce je popsat jak funguje krizový managementem firmy a jak se promítá do celkového fungování Brna. Pro popsání krizového managementu je v práci využit čtyřfázový přístup D. Coppoly.

Abstract: This thesis deals with the issue of crisis management at the regional level, specifically cooperation between the company Teplárny Brno a. s. and the city of Brno - Department of Defense Brno City Hall. The main objective is to describe the workings of the crisis management of the company and how it translates into the overall functioning of Brno. To describe the crisis management is used a four-step approach of D. Coppola.

Klíčová slova: krizový management, krizové plánování, ochrana obyvatelstva, Teplárny Brno a. s. crisis management, emergency planning, population protection, Teplárny Brno a. s.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 15:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz