Bc. Michaela Ceklová

Master's thesis

Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna

Crisis management at regional level: case study of cooperation in crisis management between Teplárny Brno Špitálka as and Brno
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice krizového managementu na regionální úrovni specificky spolupráci mezi firmou Teplárny Brno a. s. a městem Brnem – Odboru obrany Magistrátu města Brna. Hlavním cílem práce je popsat jak funguje krizový managementem firmy a jak se promítá do celkového fungování Brna. Pro popsání krizového managementu je v práci využit čtyřfázový přístup D. Coppoly.
Abstract:
This thesis deals with the issue of crisis management at the regional level, specifically cooperation between the company Teplárny Brno a. s. and the city of Brno - Department of Defense Brno City Hall. The main objective is to describe the workings of the crisis management of the company and how it translates into the overall functioning of Brno. To describe the crisis management is used a four-step …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií