Iveta PROCHÁZKOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Renesanční dvory jako centra vědy a umění: Přírodní vědy na dvoře Rudolfa II.

Renaissance Courts as Centers of Science and Art: Natural Sciences at the Court of Rudolf II.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala rozvojem věd, okrajově pak i umění, v období renesance. Zaměřila se na rozvoj přírodních věd na dvoře Rudolfa II., jakožto panovníka, který z Prahy učinil císařské město a centrum vzdělanosti, věd, umění i kultury. Práce představila osobu Tadeáše Hájka z Hájku, jeho přínos v přírodních vědách. Dále se zabývala jeho postavením u císařského dvora. Po uvedení do historického …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on development of science, peripherally on art, in the era of renaissance. It focused on development of natural sciences on the court of Rudolf II., who as a monarch made Prague an emperor city and a center of education, sciences, art and culture. The work introduces the person of Tadeáš Hájek of Hájek, his contribution to natural sciences. Further it deals with his position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Iveta. Renesanční dvory jako centra vědy a umění: Přírodní vědy na dvoře Rudolfa II.. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/