Mgr. Lada Pitrová

Diplomová práce

Volnočasová pohybová aktivita dětí mladšího školného věku

Physical activity in leisure time of children of primary school age
Anotace:
Diplomová práce se zabývá aktuálními informacemi, které se týkají obsahu, objemu a intenzity volnočasové pohybové aktivity dětí mladšího školního věku. V teoretické části jsou uvedené a popsané pojmy týkající se pohybové aktivity. Dále je uvedena charakteristika mladšího školního věku, a to z hlediska tělesného, motorického i pohybového. Práce také zdůrazňuje důležitost pohybové aktivity v životě každého …více
Abstract:
This thesis deals with current information regarding the content, amount and intensity of leisure-time physical activity of children of primary school age. In the theoretical section, the concepts related to physical activity are listed and described. The characteristic of primary school age in terms of anatomy, motoric and locomotive system follows. The work also highlights the importance of physical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta