Eliška DLUHOŠOVÁ

Bakalářská práce

Hrobová výbava doby halštatské v jižních Čechách

Burial equipment of Hallstatt period at the South of Bohemia
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá shrnutím dosavadních poznatků o mohylách a nálezech z hrobů starší doby halštatské v jižních Čechách z dostupné literatury. Se zaměřením na bronzové šperky. Ústřední částí práce je pak katalog sepsaný na základě literatury zmíněné v samotném textu. Dále pak přehledný výskyt jednotlivých druhů šperků a zobrazení jejich výskytu na mapách. V závěrečné části se nachází …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with an actual resume of knowledge about barrows and findings from the Hallstatt period at the South of Bohemia from the available literature. The main part of the thesis is a catalogue made from literature noticed at the body of a project. We can find also overview of a particular jewellery kinds and delineation on a map. At the and of this project is chosen comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014
Zveřejnit od: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLUHOŠOVÁ, Eliška. Hrobová výbava doby halštatské v jižních Čechách. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie - archeologie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses y158y9 y158y9/2
12. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.