Eva Csémyová

Master's thesis

Sociální sítě v on-line marketingu galerií výtvarného umění

Social Network Sites in On-line Marketing of Museums of Fine Arts
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem on-line marketingu s důrazem na social media marketing a zejména sociální sítě. Zohledňuje možnost jejich využití v neziskovém sektoru pro komunikaci galerií výtvarného umění. Cílem práce je, na základě teoretických poznatků, provedení analýzy konkurence a dotazníkového šetření, navržení formy a obsahu komunikační kampaně realizované prostřednictvím vybrané sociální …more
Abstract:
This thesis deals with on-line marketing with focus on social media marketing and especially social network sites. It takes into account the possibility of their use in the nonprofit sector for communication of the museums of fine arts. The aim is, based on theoretical knowledge, analysis of the competitors, realization of the questionnaire survey and creation of the form and content of the communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2013
  • Supervisor: Jitka Černá
  • Reader: Jan Štíbr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39041