Bc. Hana Hanzáková

Bachelor's thesis

Poruchy chování u žáků v prostředí odborných učilišt

Abstract:
Hanzáková, Hana: Poruchy chování u žáků v prostředí odborných učilišť, bakalářská práce. Brno MU 2006 s. 77 Bakalářská práce se zabývá školní mládeží ze dvou typů škol druhého cyklu. Zajišťuje jejich hodnotovou orientaci, zájem a volnočasové aktivity a nabízí výsledkový výstup zmapování drogové scény a dalších nežádoucích sociálně patologických jevů.
Abstract:
Hanzáková, Hana: The disordes of behavior in enviroment of the vocational schools, bachelors thesis. Brno MU 2006s. 77 This bachelors thesis occupies with the school youth from two kinds of school of secondary education. It finds out their value orientation, the interest about free time activities and it offers the results of maping drugs scene and another undesirable socialy - patological phenomens …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2006
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta