Theses 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Brně v okolí – Mgr. Lucie Koscelníková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Lucie Koscelníková

Bakalářská práce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Brně v okolí

The Low-threshold arrangement for children and youth in Brno area

Anotace: Bakalářská práce mapuje činnost nízkoprahových zařízení v Brně a okolí. Popisuje jak dlouho zde působí, kdo je jejich zřizovatelem, kolik má klub zaměstnanců, pro kterou cílovou skupinu je určen, jací klienti do klubu chodí, jaká je jejich návštěvnost, jaké volnočasové aktivity a programy klientům nabízejí.

Abstract: The thesis describes the activity of low-threshold facilities in Brno and its surroundings. It describes how long it works here, who is its creator, how many club employees, for which the audience is, what kind of clients come to the club, what is their blog, what leisure activities and programs offered to clients.

Klíčová slova: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, volnočasové aktivity, zájmová činnost, prevence sociálně patologických jevů, Low-threshold for children and young people, leisure activities, prevention of socially pathological phenomena.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 17:05, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz