Mgr. Lucie Koscelníková

Bakalářská práce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Brně v okolí

The Low-threshold arrangement for children and youth in Brno area
Anotace:
Bakalářská práce mapuje činnost nízkoprahových zařízení v Brně a okolí. Popisuje jak dlouho zde působí, kdo je jejich zřizovatelem, kolik má klub zaměstnanců, pro kterou cílovou skupinu je určen, jací klienti do klubu chodí, jaká je jejich návštěvnost, jaké volnočasové aktivity a programy klientům nabízejí.
Abstract:
The thesis describes the activity of low-threshold facilities in Brno and its surroundings. It describes how long it works here, who is its creator, how many club employees, for which the audience is, what kind of clients come to the club, what is their blog, what leisure activities and programs offered to clients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta