Eva VATAHOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u nemocného s hrudní drenáží

The process of nursing for the patient with thoracic drainage
Anotace:
V této bakalářské práci je popsán ošetřovatelský proces u nemocného s hrudní drenáží. Teoretická část se věnuje anatomii plic, diagnostice pleurálního výpotku a hrudní drenáži. Praktická část popisuje ošetřovatelskou péči o nemocné s hrudní drenáží, kteří byli propuštěni do domácího ošetřování s ponecháním hrudního drénu. Cílem této bakalářské práce je zmapování ošetřovatelské péče u nemocných s hrudní …více
Abstract:
This bachelor thesis describes nursing proces in a patient with thoracic drainage. Theoretical part of this thesis includes anatomy of the lungs, diagnostics of pleural effusions and thoracic drainage. The practical part describes the nursing care of patients with thoracic drainage who were discharged to home care with inserted chest drain. The main goal of this work is to map nursing care in patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Neklová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VATAHOVÁ, Eva. Ošetřovatelský proces u nemocného s hrudní drenáží. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra