Eva VATAHOVÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u nemocného s hrudní drenáží

The process of nursing for the patient with thoracic drainage
Abstract:
V této bakalářské práci je popsán ošetřovatelský proces u nemocného s hrudní drenáží. Teoretická část se věnuje anatomii plic, diagnostice pleurálního výpotku a hrudní drenáži. Praktická část popisuje ošetřovatelskou péči o nemocné s hrudní drenáží, kteří byli propuštěni do domácího ošetřování s ponecháním hrudního drénu. Cílem této bakalářské práce je zmapování ošetřovatelské péče u nemocných s hrudní …more
Abstract:
This bachelor thesis describes nursing proces in a patient with thoracic drainage. Theoretical part of this thesis includes anatomy of the lungs, diagnostics of pleural effusions and thoracic drainage. The practical part describes the nursing care of patients with thoracic drainage who were discharged to home care with inserted chest drain. The main goal of this work is to map nursing care in patients …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lenka Neklová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VATAHOVÁ, Eva. Ošetřovatelský proces u nemocného s hrudní drenáží. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/