Theses 

Didaktické hry ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠ – Aneta HORYCHOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Aneta HORYCHOVÁ

Master's thesis

Didaktické hry ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠ

Didactic Games in English Lessons at Primary School

Abstract: V předložené diplomové práci se věnuji didaktickým hrám ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Práci jsem rozdělila na dvě části. První část je věnovaná teorii. Zamýšlím se v ní nad vzděláváním žáků mladšího školního věku, popisuji didaktickou hru a její strukturu, tradiční vyučování cizího jazyka a také jazykové prostředky a dovednosti. Teoretická část poskytuje zejména základní informace o didaktické hře a zdůvodňuje její používání ve výuce. Jejím cílem je dokázat, že didaktické hry mají ve výuce své místo, díky schopnosti aktivovat u žáka všechny smysly. Chtěla bych hry představit jako moderní a efektivní vyučovací metodu a obhájit jejich používání ve výuce anglického jazyka. Ve druhé části práce se věnuji výzkumnému šetření. Zejména se zabývám otázkou, zda je výuka realizovaná prostřednictvím didaktických her úspěšnější, než tradiční výuka s využitím jazykových učebnic a to v oblasti výuky gramatické struktury a slovní zásoby.

Abstract: In my thesis I am focusing on teaching English at primary school by the didactic games. I divided it in two parts. The first part is devoted to a theory. I am trying to think about education of primary school children and describe a game and its structure by the traditional teaching a foreign language and language resources and skills. The theory part provides mainly basic information about a didactic game and explains its usage in teaching. The main aim is to prove, that the didactic games have an importance thanks to ability to activate each sense of a pupil. I would like to introduce the games as a modern and more effective teaching method and prove its usage in teaching English. In the second part of my thesis I am concentrating on investigation research. I devote mainly to a question if the teaching made by didactic games is more successful than traditional teaching by using a textbook in the field of teaching grammatical structures and vocabulary.

Keywords: didaktická hra, struktura didaktické hry, tradiční výuka anglického jazyka, jazykové prostředky a dovednosti

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2010
  • Accessible from:: 5. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2010
  • Supervisor: Mgr. Natálie Kodetová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=14367 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

HORYCHOVÁ, Aneta. Didaktické hry ve výuce anglického jazyka na 1.stupni ZŠ. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 11. 2017 13:53, Week 47 (odd)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz