Bc. Marianna Barenčíková

Master's thesis

(A)symetria vo vzťahu pomáhajúceho pracovníka ku klientovi s duševným ochorením

(A)symmetry in the relationship of helping worker to client with mental illness
Abstract:
The diploma thesis entitle “(A)symmetry in the relationship of helping worker to client with mental illness“ elaborates on the character of the work with client, specifically on the relationship between helping worker and client. The thesis shows two extreme asymmetric and symmetric models of relationship in the context of the transformation residential institution. The main research question is focused …more
Abstract:
Diplomová práca ,,(A)symetria vo vzťahu pomáhajúceho pracovníka ku klientovi s duševným ochorením“ je zameraná na objasnenie charakteru celkovej povahy poskytovaných služieb s dôrazom na vzťah pracovníka a klienta v kontexte prebiehajúcej transformácie pobytového zariadenia. V práci sú vymedzené dva extrémne modely jednostranného a symetrického vzťahu korelujúce s extrémnymi modelmi pozadia poskytovaných …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Anna Jílková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.