Jan KRESTA

Bakalářská práce

Vývoj metody pro stanovení acikloviru a jeho metabolitu pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí

Method development for determination of aciclovir and its metabolite by liquid chromatography with mass spectrometry
Anotace:
Antivirotika se používají k léčbě infekčních onemocnění způsobené viry. Aciklovir je antivirotikum, které je indikováno k léčbě dermálních infekcí a encefalitidy způsobené virem herpes simplex HSV-1 a HSV-2. Úkolem této práce byl vývoj metody pro stanovení acikloviru a jeho metabolitu 9-karboxymethoxymethylguaninu v krevním séru, následná validace a aplikace metody v rutinní praxi. K analýze byl použit …více
Abstract:
Antivirals are used to treat infectious diseases caused by viruses. Aciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of dermal infections and encephalitis caused by HSV-1 and HSV-2 herpes simplex virus. The aim of this work was to develop a method for the determination of aciclovir and its metabolite 9-carboxymethoxymethylguanine in blood serum, following validation and application of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Romana Uřinovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRESTA, Jan. Vývoj metody pro stanovení acikloviru a jeho metabolitu pomocí kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí . Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta