Bc. Veronika Kršková

Bakalářská práce

Původ důlních vod v oblasti zrušeného dobývacího prostoru Zbýšov u Brna

Origin of mine water in the Rosice-Oslavany coal mining district
Abstract:
Rosice-Oslavany mining district spreads over 22 km2 and takes over 10 km. It’s located in the southest part of Boskovice Graben between the villages Oslavany, Padochov, Zbýšov, Zastávka u Brna and Říčany. There is being done continuing chemical monitoring of the underground water and flows composition, since the floatation and backfilling of the local mining work, by the DIAMO s.p. company. The situation …více
Abstract:
Rosicko-oslavanský uhelný revír se rozprostírá na 22 km2 a zabírá rozlohu 10 km. Nachází se v nejjižnější části boskovického příkopu mezi obcemi Oslavany, Padochov, Zbýšov, Zastávka u Brna a Říčany. Od zaplavení a zasypání báňského díla je na tomto území prováděn neustálý monitoring chemického složení podzemních vod a průtoků společností DIAMO, s.p. Situace, která vznikla v nejspodnější části celého …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta