Bc. Veronika Kršková

Bachelor's thesis

Původ důlních vod v oblasti zrušeného dobývacího prostoru Zbýšov u Brna

Origin of mine water in the Rosice-Oslavany coal mining district
Abstract:
Rosice-Oslavany mining district spreads over 22 km2 and takes over 10 km. It’s located in the southest part of Boskovice Graben between the villages Oslavany, Padochov, Zbýšov, Zastávka u Brna and Říčany. There is being done continuing chemical monitoring of the underground water and flows composition, since the floatation and backfilling of the local mining work, by the DIAMO s.p. company. The situation …more
Abstract:
Rosicko-oslavanský uhelný revír se rozprostírá na 22 km2 a zabírá rozlohu 10 km. Nachází se v nejjižnější části boskovického příkopu mezi obcemi Oslavany, Padochov, Zbýšov, Zastávka u Brna a Říčany. Od zaplavení a zasypání báňského díla je na tomto území prováděn neustálý monitoring chemického složení podzemních vod a průtoků společností DIAMO, s.p. Situace, která vznikla v nejspodnější části celého …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Adam Říčka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta