Eliška VLČKOVÁ

Diplomová práce

Mluvní tempo v českém televizním zpravodajství

Speech rate in the Czech TV News
Anotace:
V této diplomové práci se zabýváme mluvním tempem reportérů a moderátorů českého televizního zpravodajství. Fonetickou analýzu zaměřujeme na řeč současných českých profesionálních mluvčích z této oblasti, ale také na vývoj mluvního tempa od 50. let 20. století. Předmětem zkoumání je mluvní tempo mluvčích dle stanovených hypotéz. Pozornost věnujeme i ostatním fonetickým aspektům. Z naměřených výsledků …více
Abstract:
This Master's Degree thesis deals with speech rate of reporters and moderators of Czech TV news. With phonetic analysis we are concentrating on nowadays Czech professional spokesman from this area, but also on evolution of speech rate from 50's of 20th century. The subject of research is speech rate according to provided hypothesis. We are also giving attention to other phonetic aspects. From measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Eliška. Mluvní tempo v českém televizním zpravodajství. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta