Mgr. Jan Hrnčář

Rigorózní práce

Charakteristika a postavení policie ČR v systému bezpečnostní - policejní správy a její perspektivy

The characteristic and the status of the Police of the Czech Republic in the system of a sasfety-police administration and its perspectives
Anotace:
Práce pojednává o Policii České republiky, která představuje hlavního garanta a výkonného zabezpečovatele veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti v našem státě. Protože tato tématika spadá do oblasti bezpečnostní-policejní správy, byl popsán historický vývoj této části správy a pojmu "policie". V dalších kapitolách jsou vymezeny její ústavněprávní základy a komplexněji popsána její současná organizace …více
Abstract:
This thesis deals with the Police of the Czech Republic and describes its position in the system of the state administration. The Police of the Czech Republic poses the main executive guarantee of the internal security and public order. The main tasks of the Police are protecting people and property, ensuring public order, excepting crimes, registring and investigating crimes, leading the searches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 4. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta