Monika HRDINOVÁ

Bachelor's thesis

Agentura pro sociální začleňování - názory sociálních pracovnic

Agency for Social Inclusion - the point of view of social workers
Abstract:
Bakalářská práce se v teoretické části zaměřuje na sociální exkluzi, sociální inkluzi, na nástroje sociálního začleňování. Jako nejdůležitější kapitolu uvádím jeden z nástrojů sociálního začleňování, kterým je Agentura pro sociální začleňování. Tato práce obsahuje i výzkumnou část, kde zjišťuji názory sociálních pracovnic na Agenturu pro sociální začleňování jako na efektivní nástroj v tomto procesu …more
Abstract:
Theoretical part of bachelor thesis focuses on social exclusion, social inclusion, social inclusion tool. As the most important chapter i mention one of the instruments for social inclusion, which is the Agency for Social Inclusion. This bachelor thesis includes also a research part where I am trying to find out social workers opinions on the Agency for Social Inclusion as an effective tool in this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
Accessible from:: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRDINOVÁ, Monika. Agentura pro sociální začleňování - názory sociálních pracovnic. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií