Bc. Tomáš Jelínek

Diplomová práce

Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie za škodu

The Non-Contractual Liability of the European Union for Damage
Anotace:
Tato diplomová práce analyzuje institut mimosmluvní odpovědnosti Evropské unie v jeho současné podobě s připomenutím nejdůležitějších historických milníků v jeho vývoji. V této práci je věnována pozornost především nedávné judikatuře Soudního dvoru Evropské unie, na jejímž základě jsou přiblíženy jednotlivé podmínky potřebné k prokázání mimosmluvní odpovědnosti. To je doplněno stručným rozborem mimosmluvní …více
Abstract:
This thesis analyze institute of non-contractual liability of the European Union in its current state with reminder of the most important historical milestones in its development. In this thesis, the attention is dedicated mostly to recent judicature of the European Court of Justice, which is a basis to give sense particular conditions necessary to establish non-contractual liability. That is accompanied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta