Bc. Silvie Vrbová

Bakalářská práce

Surrealismus, die andere Weltanschauung

Surrealism, the other world view
Abstract:
Bachelor thesis „Surrealism, the other world view“ deals with the topic of the surrealistic world view. At the end of the World War One was freedom of art at the forefront of interest. For surrealism is important the year 1924 because of the manifesto from André Breton as well. This work concentrates on the methods, how we can use it in surrealism „reality.“ For surrealism are important these terms …více
Abstract:
VRBOVÁ, Silvie: Surrealismus, jiný pohled na svět. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2014, 40 s. Vedoucí práce: Mgr. Jan Budňák, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá jiným pohledem na surrealistické vnímání světa. Na konci první světové války byly narušeny stávající tradice a do popředí se dostala svoboda umění. Surrealismus zažívá …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta