Ludmila Svatošová

Bachelor's thesis

Analýza chování a rozhodování účastníků holandské aukce a vzestupné aukce s jednotnou cenou při prodeji homogenních produktů

Analysis of the behavior and decision-making of the Dutch auction and the ascending auction with one price of homogeneous product
Abstract:
Tato práce se zabývá chováním a rozhodováním hráčů v anglické aukci při prodeji homogenních produktů. Aby bylo možné provést analýzu chování a rozhodování, byl proveden laboratorní experiment. Práce obsahuje popis a analýzu laboratorního experimentu, který byl pro účely práce uskutečněn. Zásadní otázkou, na kterou se tato práce pokusí nalézt odpověď, je, zda se liší četnost volby optimální ceny podle …more
Abstract:
This work deals with the behavior and decision making of players in the English auction with homogeneous goods. To analyze the behavior and decision making, laboratory experiment was conducted. It contains the description and analysis of laboratory experiment, which was carried out for the purposes of this thesis. The fundamental question that this work tries to answer is whether the frequency of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2010
  • Supervisor: Marek Hudík
  • Reader: Miroslav Svoboda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25017

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie