Karolína Malá

Bakalářská práce

Current state of organic production, manufacturing and availability of organic food in Ústí region

Aktuální stav ekologické produkce, výroby a dostupnosti biopotravin v Ústeckém kraji
Anotace:
Bakalářská práce na téma Aktuální stav ekologické produkce, výroby a dostupnosti bio-potravin v Ústeckém kraji popisuje principy, cíle a přínosy ekologického zemědělství, certifikaci, kontrolu a výrobu biopotravin. Experimentální část zahrnuje přehledy produ-centů biopotravin v Ústeckém kraji a zpracovaný přehled výrobců v Ústí nad Labem. Hlavním cílem bylo zjištění výroby a dostupnosti biopotravin …více
Abstract:
Bachelor Thesis on Current state of organic production, manufacturing and availability of organic food in Ústí region describes principles, goal and benefits of organic farming certification, control and production of organic food. The experimental part includes overviews of organic food producers in the Ústí nad Labem. The main objective was to determine the production and availability of organic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta