Bc. David Görner

Diplomová práce

Marketingová strategie neziskové organizace "Kapka naděje"

Marketing strategy of non-profit organization "Drop of Hope"
Anotace:
Tato práce je věnována deskriptivní analýze marketingové strategie Nadačnío fondu Kapka naděje a popisu některých z jeho projektů. Diplomová práce se zaměřuje na využití marketingového mixu organizace, kde v teoretické části popisuje jednotlivé přístupy marketingové komunikace a strategického plánování. Závěr práce je věnován celkovému vyhodnocení marketingové strategie s výsledky úspěšnosti marketingového …více
Abstract:
This Diploma Thesis is devoted to descriptive analysis of marketing strategy of Endowment fond Drop of Hope and some of its projects description. Diploma Thesis focuses on organizations marketing mix usage and the strategic planning approach in the teoretical part. The conclusion of the diploma focuses on evaluation of marketing strategy with the results of overall marketing successes of of the organization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mgr. PhDr. Milena Havlíková - Grusová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace