Bc. Lucie Rumlová

Bakalářská práce

Zavádění programu péče o zdraví zaměstnanců v nadnárodní společnosti

Implementation of Health Program for Employees in Multinational Company
Anotace:
Práce je věnována zavádění programu péče o zdraví zaměstnanců v nadnárodní společnosti. Pojednává o úskalích implementace, přičemž se opírá o nejlepší praktiky projektového managementu, které aplikuje na projekty směřující ke zlepšování celkového zdraví zaměstnanců. Důraz je kladen na praktické využití teoretických poznatků, což dokládá vlastní zavedení programu do nadnárodní farmaceutické společnosti …více
Abstract:
The work is devoted to the implementation of health care employee programs in multinational company. It discusses the difficulties of implementation, while using the best practices of project management applied to initiatives aimed at improving the overall health of employees. The emphasis is on the practical application of theoretical knowledge, as evidenced by the actual implementation of the program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaroslava Pavelková, CSc.
  • Oponent: MUDr. Andrea Suchánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS