Petr Danihel

Bakalářská práce

Způsob trávení volného času dětí mladšího školního věku ve městě a na venkově

How Children of Younger School Age from Cities and Countries Spend Their Free Time
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá volným časem dětí v prostředí městském a venkovském. Je členěna do dvou hlavních částí teoretická a praktická. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy z pedagogiky volného času, definice období mladšího školního věku z pohledu vývojové psychologie a definice prostředí včetně jejich významu pro výchovu. V praktické části jsou obsaženy výsledky dotazníkového šetření na …více
Abstract:
This bachelor thesis is about free time of children in urban and rural environment. It´s devided into two parts theoretical and practical. The theoretical part defines main concepts of free time pedagogy, the definition of younger school age from the point of wiew of developmental psychology and the definition of environments including their importance for education. The practical part contains the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Vaculíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Danihel, Petr. Způsob trávení volného času dětí mladšího školního věku ve městě a na venkově. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe