Theses 

Vzdělávání pracovníků call centra firmy ATODA Telemarketing, spol. s.r.o. – Bc. Andrea KOUBKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Philosophical Faculty

Bachelor programme / field:
Sociology / Sociologie - Andragogika

Bc. Andrea KOUBKOVÁ

Bachelor's thesis

Vzdělávání pracovníků call centra firmy ATODA Telemarketing, spol. s.r.o.

Education of Call Center Employees in ATODA Telemarketing, spol. s. r.o.

Abstract: Cílem této práce je popis a analýza čtyř-fázového vzdělávacího systému ve firmě ATODA Telemarketing. V první kapitole ujasním základní terminologii týkající se těchto čtyř fází, v druhé kapitole popíšu call centrum, jeho personální složení a vzdělávání operátorů. Poté zjištěné teoretické poznatky aplikuji na firmu ATODA Telemarketing a zanalyzuji jejich systém vzdělávání.

Abstract: The aim of this paper is to describe and analyze the four-phase education system in ATODA, Telemarketing. In the first chapter I will clarify the basic terminology settling on these four phases, in the second chapter I will describe the call center, its staff composition and operators education. Then the theoretical findings which I found I will apply to ATODA Telemarketing and analyze their education system.

Keywords: podnikové vzdělávání, identifikace, plánování, realizace, evaluace

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2011
  • Accessible from:: 29. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2011 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOUBKOVÁ, Andrea. Vzdělávání pracovníků call centra firmy ATODA Telemarketing, spol. s.r.o.. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 23. 11. 2017 13:45, Week 47 (odd)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz