Bc. Jakub Ulbert

Bakalářská práce

Mystery shopping

Mystery shopping
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Mystery shoppingem, což je kontrola kvality poskytovaných služeb v dané firmě. Tento výzkum provádí tajní zákazníci, kteří se nazývají mystery shoppeři. V teoretické části se budu věnovat převážně marketingovému výzkumu a následně technikám sběru dat, kam spadá pozorování, dotazování a experiment. V praktické části se sám budu vydávat za mystery shoppera a porovnám kavárny …více
Abstract:
This thesis focuses on the Mystery Shopping which is about checking the quality of services in a particular company. Such a research is performed by secret customers aka mystery shoppers. The theoretical part deals mainly with marketing research techniques and then data collection, which includes observation, interrogation and experiment. In the practical part I become a mystery shopper myself and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní