Mgr. Radka Chalašová

Diplomová práce

Závislost na poli u dětí z tradičních a alternativních škol

Field dependence in children in traditional and alternative schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kognitivním stylem závislost/nezávislost na poli a jeho srovnáním u dětí z tradičních a alternativních škol, zabýváme se také percipovaným výchovným stylem v rodině. V teoretické části shrnujeme poznatky o těchto oblastech a popisujeme jejich souvislosti. Výzkumná část je koncipovaná jako komparativní studie, srovnáváme zde závislost/nezávislost na poli a percipovaný výchovný …více
Abstract:
This thesis deals with the cognitive style field-dependence/independence and it‘s comparation among the groups of children in traditional and alternative schools. We also talk about perceived rearing style in the family of children. In theoretical part of thesis we summarize findings in this areas and describe their correlates. The empirical part is concipated as a comparative study; we compare field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
  • Oponent: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta