Mgr. Radka Chalašová

Master's thesis

Závislost na poli u dětí z tradičních a alternativních škol

Field dependence in children in traditional and alternative schools
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kognitivním stylem závislost/nezávislost na poli a jeho srovnáním u dětí z tradičních a alternativních škol, zabýváme se také percipovaným výchovným stylem v rodině. V teoretické části shrnujeme poznatky o těchto oblastech a popisujeme jejich souvislosti. Výzkumná část je koncipovaná jako komparativní studie, srovnáváme zde závislost/nezávislost na poli a percipovaný výchovný …more
Abstract:
This thesis deals with the cognitive style field-dependence/independence and it‘s comparation among the groups of children in traditional and alternative schools. We also talk about perceived rearing style in the family of children. In theoretical part of thesis we summarize findings in this areas and describe their correlates. The empirical part is concipated as a comparative study; we compare field …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
  • Reader: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta