Bc. Jan DANIŠÍK

Diplomová práce

Integrace webových bibliografických služeb

Integration of the web bibliographic services
Anotace:
V dnešní době probíhá velké množství výzkumů. Každý výzkumný pracovník čerpá z vědeckých prací z celého světa. Tyto práce se nacházejí na specializovaných serverech. Každý takový server poskytuje informace jiným způsobem a v jiném formátu. Tato diplomová práce se zabývá integrací dnes nejpoužívanějších webových bibliografických systémů, mezi které patří Google Scholar, ISI Web of knowledge, DBLP, Scopus …více
Abstract:
There has been an enormous advance in science and technology since the 20th century. Every scientist draws on the scientific papers available from the whole world. These works are located on specialized servers. Each of such servers provide information in another way and in another format. This thesis deals with the integration of the most popular web bibliographic systems including Google Scholar …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2011
Identifikátor: 39239

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dalibor Fiala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DANIŠÍK, Jan. Integrace webových bibliografických služeb. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd