BcA. Martin Dvořáček

Diplomová práce

Pěstounská péče: tradice v. alternativy

Foster Care: Traditions v. Alternatives
Anotace:
Tato práce pojednává o pěstounské péči tradiční a alternativní, práce se v krátkosti zabývá vývojem pěstounské péče na našem území, její úpravou po první světové válce, kolektivizací péče o děti v 50. letech a vývojem pěstounské péče po sametové revoluci. Současnou českou právní úpravu porovnává s úpravou Slovenska a Velké Británie a na základě získaných poznatků hledá způsoby zlepšení současného stavu …více
Abstract:
This thesis deals with foster care, both traditional and alternative, shortly with the development od foster care, with the legislation after the first world war, colectivization of children care in 50´ and the development after the velvet revolution. Contemporary czech legislation is compared with Slovak and UK legislation, on the grounds of findings improvements are proposed. Subject of this thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miloslav Hrdlička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo