Bc. Edita Pokorná

Diplomová práce

Sdílená ekonomika v ubytovacích službách v České republice

Shared economy in lodging services in Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sdílenou ekonomikou v ubytovacích službách v České republice a analýzou její poptávky a nabídky. Cílem práce je analyzovat sdílenou ekonomiku v ubytovacích službách ze strany nabídky jak ze strany poptávky. Následně potom porovnat nabídku s poptávkou. Práce je teoreticko-aplikačního charakteru. V teoretické práci jsou definovány pojmy druhy …více
Abstract:
The masters ́s dissertation deals with the shared economy in accommodation services in the Czech Republic and the analysis of its demand and supply. The target of the thesis is to analyze the shared economy in accommodation services from the supply side as well as the demand side and then compare the supply with the demand.The work is theoretical-application character. The theoretical work defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze