Ing. Barbora Šutariková

Bachelor's thesis

Terminology of Annual Reports a Corpus Based Study

Terminology of Annual Reports a Corpus Based Study
Abstract:
Cílem této práce je prozkoumat terminologii výročních zpráv. Pro tento účel byl sestaven korpus pozůstávající z výročních zpráv osmi slovenských bank a jejich překladů. Nejdříve je prostřednictvím porovnání frekvence výskytu slov v korpusu výročních zpráv a jejich frekvencí v korpusu obecného jazyka ověřeno zda terminologie výročních zpráv vůbec existuje. Poté je tato terminologie je dále zkoumána …more
Abstract:
The aim of this thesis is to examine terminology of annual reports. For this purpose a parallel corpus is compiled of eight Slovak banks’ annual reports and their translations. Firstly, it is studied whether terminology of annual reports as such exists. This is done by comparing relative frequencies of the words in the corpus of annual reports and in a general language corpus (BNC). After determining …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová
  • Reader: Mgr. Alena Tomešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature