Martina Foukalová

Master's thesis

Optimalizace parametrů odporového švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V% dle svařovací normy AWS v Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.

Optimization of Resistance Seam Welding Parameters of Titanium Alloys Ti6Al%-4V% per Welding Standard AWS at Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů odporového švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4%V dle svařovací normy AWS ve výrobním procesu firmy Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. V úvodu diplomové práce je popsáno posouzení současného stavu odporového svařování. V experimentální části diplomové práce byly na základě teoretického rozboru navrženy svařovací parametry, provedeny zkušební svary …more
Abstract:
This thesis deals with optimalization of rezistance seam welding parameters of titanium alloys Ti6Al%-4V% per welding standard AWS at Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. In introduction of the thesis the examination of resistance welding actual state welding company Honeywell Aerospace Olomouc Ltd is described and also problematics of resistence welding process is described. In experimental part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2012
  • Supervisor: Ivo Hlavatý
  • Reader: Miroslav Tichý

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava