Martina Foukalová

Diplomová práce

Optimalizace parametrů odporového švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4V% dle svařovací normy AWS v Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.

Optimization of Resistance Seam Welding Parameters of Titanium Alloys Ti6Al%-4V% per Welding Standard AWS at Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá optimalizací parametrů odporového švového svařování titanové slitiny Ti6Al%-4%V dle svařovací normy AWS ve výrobním procesu firmy Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. V úvodu diplomové práce je popsáno posouzení současného stavu odporového svařování. V experimentální části diplomové práce byly na základě teoretického rozboru navrženy svařovací parametry, provedeny zkušební svary …více
Abstract:
This thesis deals with optimalization of rezistance seam welding parameters of titanium alloys Ti6Al%-4V% per welding standard AWS at Honeywell Aerospace Olomouc s.r.o. In introduction of the thesis the examination of resistance welding actual state welding company Honeywell Aerospace Olomouc Ltd is described and also problematics of resistence welding process is described. In experimental part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedoucí: Ivo Hlavatý
  • Oponent: Miroslav Tichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava