Mgr. Michaela Bulánková

Diplomová práce

Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie na 1. stupni ZŠ

The educational area of Information and communication technologies at primary schools
Anotace:
Diplomová práce „Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie na 1. stupni ZŠ“ se zaměřuje na vzdělávací oblast IKT na 1. stupni ZŠ, kde se za pomoci širší škály metod snaží o komplexnější zkoumání její dostatečnosti na vybrané cílové skupině.
Abstract:
This dissertation entitled “Information and communication technology (ICT) in primary education” analyses efficiency of the ICT-related curriculum for pupils up to 10 years old. A broad spectrum of methods is used to explore the complexity of the issue.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vybíral

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta